Unesco är en mellanstatlig organisation där staten Sverige är medlem. Svenska Unescorådet har i uppdrag att vara länken mellan Unesco och den svenska regeringen.

Svenska Unescorådets verksamhet styrs av ett kommittédirektiv och ett årligt regleringsbrev som regeringen beslutar om. Se länkar till höger.


Senast uppdaterad 19 juni 2024