Sverige gör regelbundet bedömningar av de multilaterala organisationer som Sverige samarbetar med. Organisationsbedömningarna syftar till att både utgöra ett underlag för Sveriges samarbetsstrategier med de multilaterala organisationerna och utgöra utgångspunkt för fortsatt påverkan och policydialog.

Organisationerna bedöms utifrån hur relevanta deras verksamhet är för genomförandet av Agenda 2030 och målen för det svenska utvecklingssamarbetet. Därutöver görs en värdering av organisationens interna och externa effektivitet.

 


Senast uppdaterad 21 maj 2018