Östersund Creative Cities Network logga

Den 14-16 september arrangerar Östersund Unesco Creative Cities Networks (UCCN) årsmöte 2016. 116 städer från 54 länder ingår i nätverket och årets tema handlar om hur kultur och kreativitet kan användas i arbetet för hållbar utveckling.

Östersund är sedan 2010 utnämnd till Creative City of Gastronomy bland annat för att staden och regionen arbetat målmedvetet inom småskaligt mathantverk samt dess koppling till kultur, gastronomi och turism. I samband med att årsmötet arrangerar Mittuniversitetet en konferens på temat ”Värdesätta och utveckla kreativitet för hållbar regional utveckling”. Samtidigt hålls en vecka fylld med mat- och kulturupplevelser.

Syftet med de årliga sammankomsterna är att vara en plattform för dialog mellan städerna och Unesco. Nätverkets syfte är att kunna dela erfarenheter, bidra till ekonomisk utveckling, lära av varandra och utveckla de kreativa näringarna.

Det finns sju olika kreativa grenar inom Unescos nätverk Creative Cities Network: litteratur, film, musik, hantverk, design, digitala konstformer och gastronomi.

Mer information om veckan i Östersund finns här och mer att läsa om Creative Cities Network finns på Unescos hemsida.