9472fc3c53

Den 10-12 november genomfördes Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan. Över 1000 personer fanns på plats, bland annat Unescos generaldirektör Irina Bokova, den japanske kronprinsen och Japans utbildningsminister Hakubun Shimomura.

Konferens markerade slutet för FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling och lanseringen av det globala aktionsprogrammet som tar vid efter årtiondet. Arrangemanget var mycket välorganiserat och innebar en stor satsning från Japans sida. Ett 90-tal ministrar och statssekreterare och 1 000 delegater från över 130 länder deltog. Från Sverige deltog en delegation med ett 10-tal representanter från myndigheter, lärosäten och civilsamhället. En deklaration togs vid mötet som stöd till det försatta arbetet. Deklarationen i pdf-format >

Efter den inledande invigningen så arrangerades ett särskilt högnivå möte för deltagande ministrar och där gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic höll ett av huvudanföranden. Läs mer på regeringens hemsida >

Under de kommande dagarna genomfördes 34 workshops och 27 side events. Mycket fokus låg på erfarenheterna från årtiondet för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) medan en stor del av deltagarna var mer intresserade av att diskutera det fortsatta arbetet i det globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling (GAP). Som avslutning presenterades de 360 organisationer runt om i världen som på olika sätt har åtagit sig att arbeta med GAP. Från Sverige finns åtta anmälda, bl.a. Svenska Unescorådet, SWEDESD och OMEP Sweden. För mer information om GAP och det fortsatta arbetet läs mer här >

Naturskyddsföreningens rapport från konferensen >

Rapport från konferensen på SWEDESD:s hemsida >

Blogginlägg om konferensen från Miljödepartmentet >