”Varje år hedrar UNESCO/Guillermo Cano-priset modet hos journalister som står inför svåra och farliga omständigheter. I år påminner oss priset om vikten av gemensamma insatser för att säkerställa att journalister runt om i världen kan fortsätta med sitt viktiga arbete att informera och undersöka.”

Audrey Azoulay, Generaldirektör för UNESCO


Prisceremonin hölls under den globala pressfrihetskonferensen i Santiago, Chile, den 2 maj: Award ceremony of the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2024 (youtube.com)

Den pågående konflikten i Gaza innebär allvarliga konsekvenser för de journalister som verkar där. Sedan den 7 oktober 2023 har UNESCO fördömt och beklagat fallen där 26 journalister och mediearbetare dött i tjänsten, enligt information baserad på rapporter från internationella icke-statliga partners. Därutöver granskas dussintals andra fall.

Unesco stödjer journalister som rapporterar från konflikt- och krisområden. Bland annat distribueras nödvändiga förnödenheter till journalister i Gaza och säkra arbetsplatser har etablerats. Unesco tillhandahåller även akuta bidrag till journalister i Ukraina och Sudan. Unesco bistår med skyddsutrustning och utbildning till journalister i Haiti samt stödjer oberoende medier i Afghanistan.

Genom att höja kunskapen och medvetenheten om journalisters utsatta arbetssituation, främjar Unesco säkerhet för journalister generellt. Organisationen bidrar även med utbildning och att samordna generellt främjar UNESCO säkerheten för journalister. Organisationen bidrar även med utbildning och samordning av genomförandet av FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet.

Läs Unescos pressmeddelande här: Palestinian journalists covering Gaza awarded 2024 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize | UNESCO