7 – 8 juni arrangeras ”Paris +20”, en simulering av den kommande FN-konferensen Rio +20 som ger ungdomar möjlighet att arbeta med frågor om hållbar utveckling.

Foto: ©UNESCO/Patrick Lagès

”Paris +20” organiseras av studenter från universitetet Sciences Po Paris, och kommer att samla fler än 100 studenter med olika bakgrund vilka vill göra sina röster hörda på klimatkonferensen Rio +20 (20 – 22 juni), och visa att det är möjligt att skapa en bättre framtid om ungdomar får vara med.

”Paris +20”-projektet har gradvis expanderat över världen, och man hoppas kunna påverka de förhandlingar som hålls i Rio, eftersom två studenter som deltar i projektet kommer ingå i Frankrikes officiella delegation och delta direkt i förhandlingarna.

Projektet har inspirerat, och liknande simuleringar har redan arrangerats bland annat i Mumbai, New York, Amsterdam och Mexiko.

Läs mer om ”Paris +20” här.