I april 2022 utsåg Unesco Platåbergslanskapet i Västergötland till Sveriges första globala geopark. Landskapet sträcker sig över en yta på 3690 km2 och är beläget mellan Sveriges två största sjöar, Vänern och Vättern. Platåbergen utgörs av ett världsunikt landskap som vittnar om jordens historia under 150 miljoners års tid. I bergarterna har man bland annat hittat fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter.

Peneplanet vid Nordkroken i Vargön, utanför Vänersborg. Foto: Henrik Theodorsson

I Platåbergens geopark finns 15 platåberg som har unika lagerföljder av olika bergarter staplade på varandra. De geologiska processer som platåbergen visar på är viktiga för att förstås jordens utveckling och hur samspelet mellan människa och miljö sett ut. Därtill har de gett förutsättningar för en mångfaldig flora och fauna samt ett rikt kulturarv.

Geoparken är ett samarbete mellan nio kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping.

Platåbergens ansökan har innan Unescos beslut granskats av Unescos expertkommitté, och även stöttats av bland annat Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). SGU är även värd för den nationella IGGP-kommittén, som är Sveriges nationella rådgivande organ för globala geoparker.

Mer information om Platåbergens geopark och verksamheten hittar du här.                                         


Senast uppdaterad 2 juni 2022