Coronapandemin har starkt begränsat mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för kulturskapare: fler konstnärer mördades och fängslades 2020 än året innan. En rapport som presenterades för FN:s råd för mänskliga rättigheter visar också att deras arbetsmöjligheter påverkats starkt, bland annat att de som arbetar med hantverk i Chile har förlorat en tredjedel av sin inkomst samt att 140 000 kulturarbetare i Ecuador hade påverkats negativt av pandemin redan i juni 2020.

”En mångfald av både kulturskapare och kulturyttringar i vårt samhälle är en förutsättning för att olika röster ska höras och få uttrycka sig i ett samhälle. Genom en mångfald av perspektiv kan vi bättre förstå varandra och finna hållbara lösningar. Därför blir uppmärksammandet av internationella mångfaldsdagen 21 maj extra viktig i år,” säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Unesco, FN:s organ för kultur, utbildning och vetenskap, genomför studier av pandemins påverkan på kultursektorn ur flera perspektiv. Vad som blivit tydligt är hur pandemin har förvärrat situationen för en redan utsatt arbetsgrupp och uppmärksammat oss på problem som funnits sedan tidigare.

Det har bland annat blivit tydligt att kvinnliga kultarbetare drabbas hårdast av restriktionerna. Detta eftersom kvinnor ofta har sämre tillgång till digitala verktyg, osäkrare kontrakt eller arbetar inom delar av sektorn som drabbas hårdare. Kvinnor har i hög grad också varit tvungna att ta ett större ansvar för hem och barn under pandemin.

Svenska Unescorådet och Kulturrådet anordnar ett seminarium på temat internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin den 21:a maj. Mer information finns här.

Mer information:

Konventionen från 2005 om kulturell mångfald och kreativitet.

Pandemin förvärrar jämställdheten i kulturella sektorn (rapport)

Konstnärlig frihet globalt (rapport)