Årets Svenska Unescopris tilldelas Dawit Isaak-biblioteket för arbetet med att tillhandahålla böcker och kultur som förbjudits runt om i världen på grund av inskränkningar i yttrandefriheten

– Bibliotek är en av demokratins och yttrandefrihetens hörnstenar. Dawit Isaak-bibliotekets visar med sin breda verksamhet hur det fria ordet och den fria kulturen kan värnas och vad konsekvenserna blir av den repression och censur många kreatörer i världen lever under, säger Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unescorådet.   

Prismotiveringen lyder:  
För en bred verksamhet som samlar förbjudna böcker och kultur i yttrandefrihetens och den konstnärliga frihetens namn. Här kan orden och tonerna av författare, journalister och musiker som tystats fortsätta leva och verka. Samlingarna i detta bibliotek beskriver på ett smärtsamt sätt vad det är att vara människa.

– Det är med stor ödmjukhet och glädje vi tar emot Svenska Unescopriset. Det stärker oss i vårt arbete med att samla in och tillgängliggöra förbjudna böcker från hela världen, och ger framför allt ett erkännande till alla de författare vars böcker av olika anledningar plockas bort, förbjuds eller censureras. I en tid då demokratin är på tillbakagång i världen är det viktigt att vi som har möjlighet aktivt jobbar för att stärka den fria åsiktsbildningen och skydda den konstnärliga friheten, säger Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-Biblioteket

Svenska Unescopriset
Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. I år har priset inriktningen yttrandefrihet mot bakgrund av den tyngd som Unesco, Sverige och Svenska Unescorådet lägger vid yttrandefrihetsfrågor – t.ex. inom medie-, kultur- och forskningsområdet.

Priset delades ut på Yttrandefrihetsscenen på Bokmässan den 28 september.

Dawit Isaak-biblioteket
Dawit Isaak-biblioteket inrättades år 2020 och ligger inrymt i Malmö stadsarkiv. Det är ett samarbete mellan Malmö stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN. Biblioteket samlar litteratur och kultur skriven av författare och kreatörer som på grund av sina yrken utsatts för censur, förtryck eller tvingats till exil. Biblioteket är döpt efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång, för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea. Läs mer om Dawit Isaak-biblioteket här: Dawit Isaak-biblioteket – Malmö stad (malmo.se)

Kontakt:
Thérèse Amnéus
, Svenska Unescorådet 
Telefon: 073 840 91 75 
E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se 

Anna Nystedt, kommunikationschef kulturförvaltningen Malmö stad
Telefon: 070-148 76 38
E-post: anna.nystedt@malmo.se

Bild: Emelie Ive, chef Dawit Isaak-biblioteket tar emot Svenska Unescopriset tillsammans med Janne Grönholm, kommunalråd för kultur och fritid, (mp) och medarbetare på Dawit Isaak-biblioteket. Priset delades ut av Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.