Unesco varnar i en ny rapport om att pandemin förvärrat de redan osäkra arbetsvillkoren för kulturutövare. Samtidigt har offentliga investeringar i kultursektorn minskat under det senaste decenniet. Rapporten ReShaping policies for creativity, Addressing culture as a global public good, som är finansierad av Sverige, fokuserar i år på hur pandemin påverkat kulturskapares mänskliga rättigheter.

Unesco pekar på att det tagits många steg i rätt riktning under de senaste åren för att säkerställa rätten till kultur och konstnärlig frihet. Trots detta visar den senaste rapporten att antalet kränkningar och attacker mot konstnärer och kulturarbetare har ökat, speciellt under pandemin. Under 2020 rapporterades 978 kränkningar mot konstnärlig frihet, en ökning med 30% i jämförelse med 2018.

“Pandemin har slagit hårt mot kulturutövare och påminner oss om att inget land ensamt kan skydda och främja mångfalden inom kultursektorn. Unescos rapport ger en överblick över de utmaningar som finns vad gäller kulturskapares mänskliga rättigheter och utgör ett viktigt verktyg för beslutsfattare för att hantera dessa,” säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Rapporten konstaterar även hur kvinnor inom kultursektorn har långt ifrån samma rättigheter, ekonomiska stöd och professionellt erkännande som sina manliga motsvarigheter. Vidare hur pandemin förvärrat dessa ojämlikheter och hur kvinnor riskerar att lämnas utanför återhämtningsplaner.

Utan arbetsvillkor som passar kvinnors vardagliga verklighet, samt ersättning för att arbeta övertid, förblir jämställdhet svårfångat. För en hållbar återhämtning och utveckling, belyser rapporten hur jämställdhet måste bli en integrerad prioritering för stater.

Läs hela rapporten här.