Kalkstensbrott vid Österplana på Kinnekulle
Foto: Henrik Theodorsson

Platåbergens geopark har upptagits i Unescos nätverk för globala geoparker och blir därmed Sveriges första globala geopark. Platåbergslandskapet utgörs av ett världsunikt landskap där fossil från numera utdöda djurarter och några av världens äldsta fynd av meteoriter hittats.

” Att bli en del av Unescos nätverk för globala geoparker ger Sveriges unika geologiska landskap ett internationellt erkännande och öppnar upp för samarbete med andra geoparker runt om i världen”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

I geoparken, som sträcker sig över en yta på 3690km2, finns 15 platåberg. Landskapet omfattas av nio kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping. I Västergötland finns även biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som delvis överlappar med geoparken.

”Platåbergens bergarter berättar om den typ av miljö som fanns när de bildades, vilket är viktigt för att förstå samspelet mellan människa och miljö. Bergarterna har dessutom gett förutsättningar för ett rikt kulturarv, både flora och fauna ”, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens geopark.

Unescos globala geoparker arbetar för att kombinera bevarande av naturmiljöer med hållbar utveckling och främjande av naturturism. Nätverket kopplar samman geoparker runt om i världen och öppnar upp för samarbeten och erfarenhetsutbyte. Idag finns 177 geoparker från 46 olika länder i det globala geoparksnätverket. Det är Unescos styrelse, som består av 58 länder, som har fattat beslutet att utse Platåbergen till en global geopark.