Pressbild Mats Djurberg 7069

Unescos generalkonferens är en unik chans för Sverige att påverka och dela med sig av sina prioriterade frågor.  Vid Unescos generalkonferens, som hålls vartannat år, samlas 3 000–4 000 representanter från 195 medlemsländer. Det innebär att nästan alla världens nationer finns representerade. Och på så vis är det en fantastisk möjlighet för Sverige att påverka andra länder att ta viktiga steg för en positiv och hållbar utveckling.

Det kan handla om frågor som behovet av ett fritt internet, vikten av att flickor ges samma rätt som pojkar att gå i skolan och samarbetsprojekt över landsgränserna för att möta klimatförändringarnas påverkan på haven.

Mycket av internationellt och multilateralt samarbete handlar om att hitta mötesplatser för att kunna diskutera och presentera viktiga idéer som man vill att andra länder ska lyssna på. Sverige önskar förstås att länder gärna ska ta efter svenska värderingar och prioriteringar – inte minst när det gäller yttrandefrihet och jämställdhet. Antagandet av det nya så kallade outcome-dokumentet ”Connecting the Dots” som nämns i ovan artikel är ett exempel på detta och något vi idag kan vara stolta över.

Men för oss är det också viktigt att Sverige kan ta hem nya perspektiv till vårt dagliga nationella arbete. Här är Unesco en helt unik arena. Ytterst handlar det om att gemensamt skapa globala normer som förhoppningsvis ska kunna bli nationella lagar i medlemsländerna.

Det är en otrolig kraft att kunna mötas på ett sätt som vi gör på generalkonferensen. Men det kan också vara väldigt frustrerande att den svagaste nivån ibland sätter agendan och blir resultatet.

Sammanhang som generalkonferensen innebär ger också en stor möjlighet att små länder, som Sverige, kan få gehör för idéer och värderingar genom att vara väl förberedda, strukturerade och aktiva.

Mats Djurberg
generalsekreterare
Svenska Unescorådet