Effekterna av det senaste årets pandemi har drabbat konstnärer, kulturarbetare, kulturorganisationer och kultursektorn hårt i Sverige och internationellt.

Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar den 21 maj, den internationella dagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling, ett samtal om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

Moderator: Svante Weyler, Ordförande för Kulturrådets styrelse

Klicka här för att anmäla dig.

Kortfattat program

Inledning
Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet

Pandemin − ett hot mot de kulturella rättigheterna
Karima Bennoune, FN:s särskilda rapportör om kulturella rättigheter

Musik och samtal
Yasmine El Baramawy, musiker, ICORN fristad i Malmö

Facklig internationell samverkan för stärkta rättigheter för konstnärer och kulturarbetare
Simon Norrthon, Ordförande Fackförbundet Scen & Film
Jan Granvik, Förbundsordförande Musikerförbundet
Grethe Rottböll, Ordförande Författarförbundet

Nya möjlighet för kulturen efter pandemin?
Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, i samtal med Svante Weyler

Avslutande ord
Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare Svenska Unescorådet