Khaled Abu Hijleh intervjuar den egyptiske filmskaparen Khaled Youssef, vars filmer inspirerat och uppmuntrat till den revolution Egypten stod inför under våren 2011.

Khaled Youssef är en av de framstående personer som under revolutionen i Egypten, våren 2011, deltog och uppmuntrade till demonstrationer. I intervjun berättar Youssef bland annat om hur han anlände till Tahrir Square den 25 januari 2011 tillsammans med ungefär 20 000 – 25 000 demonstranter. Antalet demonstranter fortsatte att öka hela dagen och framåt natten hade omkring 80 000 personer samlats på torget. Beslutsamheten och envisheten i de unga demonstranternas ögon var något han aldrig tidigare upplevt, vilket han tog som tecken på att en revolution hade fötts.

Läs intervjun.