Snart öppnar Sveriges första dedicerade yttrandefrihetsbibliotek, Dawit Isaak-biblioteket, i Malmö. Adam Hidestål, stadsarkivarie i Malmö, är en av de som arbetat hårt för att skapa biblioteket och vi pratade med honom för att lära oss mer.

Vad är ett yttrandefrihetsbibliotek?
Runt om i världen finns det en mängd böcker, filmer och musik som någon, oftast en stat eller regering, vill att vi inte ska kunna läsa eller lyssna på. Vi har startat Dawit Isaak-biblioteket för att se till att just de här böckerna, filmerna och musiken ska finnas tillgängliga.

Biblioteket är inte bara en plats där man lånar böcker utan också en plats där allmänheten och skolbarn kan lära sig mer om yttrandefrihet. Vi kommer att anordna flera seminarier och föreläsningar framöver – det första som händer är att Betlehem Isaak kommer hit för att berätta om sin far och sin uppväxt.

Hur kom ni på den här iden?
Malmö har en lång tradition av att arbeta med yttrandefrihet och vi har sedan länge varit inblandade i ICORNs arbete med att erbjuda en fristad för författare och konstnärer som förföljs eller förtrycks på grund av sitt arbete. Vi ville fördjupa det arbetet och insåg att det inte bara var viktigt att värna individen och hens möjligheter att skapa, utan också att göra hens arbete tillgängligt för en bredare publik.

Varför väljer Malmö att satsa på yttrandefrihet och konstnärlig frihet?
Malmö har alltid varit Sveriges port mot Europa: händelser och trender i Europa når Malmö först – precis som migrationsströmmar. Internationella frågor har därför varit viktiga för oss på ett naturligt sätt. Tack vare arbetet med fristadsförfattare har yttrandefrihetsfrågorna varit mycket väl förankrade hos den politiska ledningen. Det är roligt att en stad kan ta en ledande roll i en sakfråga på det här sättet.

De här frågorna är mer aktuella nu än på länge så tyvärr ligger satsningen på biblioteket mycket väl i tiden. Målet är biblioteket ska bli en resurs för skolor och att eleverna ska lära sig mer om yttrandefrihet och att den inte kan tas för givet.

Vad innebär samarbetsavtalet med Unesco?
Vi är hedrade av att Unesco valde att ingå ett samarbetsavtal med oss, det ger en kvalitetsstämpel på arbetet. Avtalet har stärkt vår trovärdighet internt och ökat stödet från den politiska ledningen och andra samarbetspartners. Men framför allt har det öppnat dörrar globalt. Tillsammans med min kollega Emelie Wieslander så presenterade vi till exempel vårt arbete på Unescos stora konferens på pressfrihetsdagen i Addis Abeba förra året vilket skapade nya kontakter med flera internationella organisationer.

Vad är nästa steg i samarbetet med Unesco?
Avtalet skrevs under i april i år så samarbetet har precis kommit igång. Nu kartlägger vi hur vi kan skapa ett mervärde för Unesco och hur vi ska kunna dra nytta av samarbetet på bästa sätt.

Kulturförvaltningens ledningsgrupp. Adam Hidestål, Stadsarkivet
Adam Hidestål, Stadsarkivet i Malmö