I samband med det årliga firandet av Världspoesidagen bjöd Italienska Kulturinstitutet i Stockholm in till en unik fotoutställning: Poeten genom Kameralinsen – Porträtt av 13 kvinnliga italienska poeter.

Foto: Lovisa Vasiliou

Fotografen Dino Ignani fanns på plats och berättade om hur han sedan början av 80-talet arbetat för att porträttera och synliggöra människorna bakom poesin. Genom åren har han fotograferat hundratals poeter, oftast i deras egna hem och då omgivna av föremål som speglar deras person eller konst. Ur den stora samlingen valdes 13 porträtt av kvinnliga poeter ut till fotoutställningen, och i anslutning till var och en av dessa fanns en dikt.

012
Foto: Lovisa Vasiliou

Under kvällen lästes de 13 dikterna upp av skådespelerskan Vanda Monaco.

015
Foto: Lovisa Vasiliou

Utställningen pågår mellan 20 mars – 30 april. Vill du veta mer om utställningen, besök Italienska Kulturinstitutets hemsida.

Mats Söderlund uttalar sig om Världspoesidagens betydelse

”Poesin som språk närmar sig verkligheten från fel håll. Orden betyder inte längre det vi är vana vid. Istället är det ljudet, rytmen, musiken – eller bristen på musik, som talar till oss. Allt det som vi i text vanligen lärt oss att bortse från. Som bara förvillar. Som inte ska finnas där. All bra poesi har en innebörd utöver den bokstavliga. Det är poesins rötter i musiken som gör den till ett i djupaste mening mellanmänskligt uttryck. Världspoesidagen påminner oss om det. Låt oss inspireras av den. Låt poesin fylla våra sinnen i dag. Låt poesin höras på styrelsemötet, i klassrummet, på arbetsplatsen. Låt den fylla våra torg, våra tidningar, våra tankar. Om kultur, språk och skapande är att vara människa, så är poesi själva själen.”

Mats Söderlund är poet, författare och ordförande för KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.

Unescos samarbetskontor skapar internationell diktsamling

Unescos samarbetskontor i Bryssel samlar in poesi från EU:s medlemsländer för att skapa en diktsamling som alla kan ta del av. Sverige har bidragit med Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar”. Följ den här länken om du vill upptäcka poesi från andra europeiska länder!