I höst arrangeras för första gången Baltic Sea World Heritage Summit, en konferens som för samman alla kustnära världsarv runt Östersjön. Konferensen riktar sig till organisationer och företag som är kopplade till dessa världsarv. Konferensen hålls i världsarvet Karlskronas Örlogsstad. Vi har pratat med Niklas Carlsson som är ansvarig för konferensen.

Niklas Carlsson

Varför är det så viktigt med ett samarbete mellan världsarven runt Östersjön?

Vi har sett att det finns mycket gemensamt för världsarven, men inget strukturerat nätverk eller någon mötesplats. Många av världsarven brottas med liknande utmaningar, till exempel att hantera ojämna besöksmönster under året, hållbarhetsfrågor, balansen mellan bevarande och utveckling, hur man kommunicerar sitt världsarv, hur det lokala samhället kan få ekonomisk nytta av världsarvet – och så vidare. Därför har Karlskrona tagit det här initiativet – för att stärka samarbetet och hitta möjligheter till gemensamma projekt.

Vad vill ni uppnå med konferensen?

På sikt hoppas vi på att skapa ett starkt nätverk för de cirka 20 kustnära världsarven och andra intressenter kopplade till dessa, och se till att vi får en gemenskap där vi kan stötta varandra i vardagen. Tänk att känna känslan av att ha nära kollegor och vänner vid 19 andra världsarv i flera olika länder, att dryfta frågor med och starta gemensamma projekt med!

Vad har responsen varit hittills?

Hittills har vi fått mycket positiva kommentarer om konferensen, som har ett mycket ambitiöst program. Fredrik Reinfeldt kommer att prata om internationellt samarbete, Unesco deltar och pratar om hur man förebygger och hanterar risker och katastrofer, världsarvet Lake District i England delar med sig av sina erfarenheter gällande världsarvets roll i ekonomisk utveckling för lokalsamhället, historikern Åsa Trulsson ger tusenåriga perspektiv på samarbete runt Östersjön. Vi kommer också ha många interaktiva delar, bland annat kommer deltagarna få testa hur spelet Minecraft kan användas för att öka kunskapen om världsarv! Vi har också flera sociala inslag – man ska inte underskatta vikten av att få prata med varandra under lite avslappnade och trevliga former.

Har ni redan nu planerat in en uppföljning?

Vi hoppas på att kunna erbjuda Baltic Sea World Heritage Summit som ett återkommande evenemang. Att mötas ansikte mot ansikte för att diskutera, lära sig nya saker och ha social samvaro är väldigt viktigt för att skapa en känsla av gemenskap i ett så stort geografiskt område. Som bekant ökar också spänningarna i världen mellan olika länder. Vi tror på Unescos devis om att både krig och fred startar i människors sinnen, så att bygga samarbeten kring Östersjön kan bidra till att minska misstänksamhet och förebygga överdriven nationalism. Det här tror även Jan Eliasson, tidigare FN:s vice-generalsekreterare, som ställt sig bakom den här konferensen.

Än så länge finns det platser kvar på konferensen, så man kan anmäla sig på www.karlskrona.se/bswhs om man vill vara med. Det är kostnadsfritt att delta.