Nadia_Vika (2)

Två kvinnliga journalister som arbetar under ständigt hot och osäkerhet i ett allt mer repressivt Ryssland. Hot, hat och propaganda. Vad är sant och vad är falskt? De ryska journalisterna Nadezda Azhgikhina och Victoria Ivleva delade med sig av sina erfarenheter under ett seminarium den 23 maj i kulturhuset.

Hot, hat, misstro och propaganda dominerar alltmer journalisters vardag. I Sverige, i Ryssland och i andra länder. Hur är det möjligt att fortsätta producera god, granskande journalistik i en sådan miljö? Den 23 maj kom de ryska journalisterna och aktivisterna Nadezda Azhgikhina och Victoria Ivleva till Kulturhuset/Stadsteatern och berättade om hur kvinnliga journalister och aktivister bemöter hat och hot och det ökande förtrycket mot de oberoende medierna i Putins Ryssland. Rysslandskännaren, journalisten och dokumentärfilmaren Malcolm Dixelius modererade samtalet. Lyssna på hela samtalet här. Här har du också möjlighet att lyssna på en intervju med Nadezda och Victoria. I samband med samtalet publicerades flera artiklar:
Läs Nadezdas artikel här
Läs DNs artikel här 

Läs medievärldens artikel här
Läs Svenska Unescorådets och TUs debattartikel här

De som arrangerade samtalet var Medieinstitutet Fojo och Svenska Unescorådet i samarbete med TU och Kulturhuset Stadsteatern. Evenemanget som var en del av
uppmärksammandet av 250-årsminnet av den svenska tryckfrihetsförordningen och Ordets akt på Kulturhuset Stadsteatern.

Victoria Ivleva är en av Rysslands mest kända fotografer. Hon var den första journalisten som fotograferade Tjernobyl-reaktorn inifrån efter härdsmältan 1986. På det tidiga 90-talet tog hon sig in och dokumenterade kvinnofängelser i Uralbergen. För ett år sedan stoppades hon av pro-ryska separatister i östra Ukraina när hon försökte smuggla ut ett 50-tal kvinnor och barn ur rebellkontrollerade områden.

Nadezda Azhgikhina är en av de främsta experterna på hur hoten och näthatet mot kvinnliga journalister och aktivister fungerar, både i Ryssland och i andra länder. Hon har skrivit 20 böcker om jämställdhet, journalistik och kultur. Hon är sekreterare i det ryska journalistförbundet och vice ordförande i den europeiska journalistfederationen.

Malcolm Dixelius har bevakat Ryssland och rysk journalistik sen 70-talet, varav tio år som korrespondent i Moskva för Sveriges Radio och TV.