Fram till den 6 april tar vi emot ansökningar för att praktisera hos Svenska Unescorådet. Är du intresserad av att vara en del av arbetet med att främja Unescos värdegrund och stödja Sveriges arbete i Unesco så är detta platsen för dig!

Vi söker två praktikanter till hösten, varav en kommer att få fokusera mer på kommunikationsområdet utöver generella arbetsuppgifter inom kansliet.

Svenska Unescorådet har en rik och varierande verksamhet där du får vara med om allt från internationella möten till att arrangera och delta i de nationella insatser Svenska Unescorådet genomför. Vårterminens praktikanter har bland annat deltagit i arrangemanget med prisutdelningen av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset – ett festligt tillfälle då vi firade två framstående kvinnliga forskare inom vetenskapliga områden. De är också engagerade i internationella besök från Unesco till Sverige och samverkan med Unescos alla koncept i Sverige – från världsarv till biosfärområden och kreativa städer liksom Unesocprofessurer.

Erik Ekelund och Klara Blomberg ger här en liten inblick i hur det är att vara praktikant en termin på Svenska Unescorådet.

Erik Ekelund (t.h) i diskussion med biträdande generalsekreterare Karin Stenson på Svenska Unescorådets kansli i Stockholm. Foto: Klara Blomberg.

Erik Ekelund studerar statsvetenskap och sökte därför praktik på Svenska Unescorådet:

– Jag har som praktikant på Svenska Unescorådet fått delta i både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet. Jag har till exempel deltagit i olika seminarier och observerat större konsultationsprocesser inom Unesco, som revideringsprocessen av ett Unesco-ramverk för kultur och konst. Jag har också fått möjlighet att engagera mig i egna projekt till exempel ett projekt för att främja ungdomsorganisationers engagemang i Unesco. Praktiken har varit givande och lärorik, jag har känt mig delaktig och välkomnad från dag ett.

– Jag skulle rekommendera praktik hos Svenska Unescorådet till alla som är intresserade av att lära sig mer om Unesco och FN-systemet, och till de som är intresserade av Unescos värdegrunder och de frågor som Unesco arbetar med, avslutar Erik Ekelund.

Klara Blomberg studerar till pol. kand vid Uppsala Universitet och praktiserar på Svenska Unescorådet med fokus på kommunikation.

Klara Blomberg, praktikant på Svenska Unescorådet vårtermingen 2023. Foto: Erik Ekelund.

– Att vara praktikant hos Svenska Unescorådet är både givande och roligt. Jag har fått medverka i flera olika projekt, allt från att skriva artiklar och inlägg på sociala medier till att få hjälpa till att arrangera stora evenemang som utdelningen av For Women in Science-priset och ett expertmöte om immateriellt kulturarv.
Jag har också lärt mig mycket om Unesco som organisation och arbetet inom internationella organisationer. Jag har fått träna på att skriva och formulera mig själv särskilt inom kommunikationsområdet.

– Om du är intresserad av arbete inom internationella organisationer eller Unescos områden skulle jag absolut rekommendera att söka praktik här. Man lär också snabbt känna alla på kansliet och alla är trevliga och vill hjälpa dig, säger Klara.

Svenska Unescorådet läser praktikansökningarna löpande – så skicka in din ansökan redan idag!

För att söka den mer generella praktikplatsen går du in här.

För att söka praktikplats med fokus kommunikation går du in här.

Båda praktikplatserna kan sökas samtidigt. För kommunikationspraktiken ges företräde till studerande inom kommunikationsområdet, men det är inte ett krav för att söka platsen. Viktigt är att du kan praktisera en hel termin.

Varmt välkommen att söka dig till oss!