Syftet med strategin för Svenska  Unescorådets verksamhet i Sverige är att komplettera Svenska Unescorådets kommittédirektiv och regeringens strategi för samarbete med Unesco 2018–2021.

Svenska Unescorådet kommer under 2018– 2021 att särskilt prioritera områden som i ett globalt perspektiv är aktuella och angelägna, liksom frågor där Svenska Unescorådet har erfarenhet och goda förutsättningar att bidra.
Fyra teman står i fokus för Svenska  Unescorådets verksamhet i Sverige 2018– 2021:

  • i) Utbildning för hållbar utveckling
  • ii) Yttrandefrihet, kreativitet och  demokrati
  • iii) Kulturarv
  • iv) Vetenskap för alla

Du hittar strategin här.


Senast uppdaterad 4 december 2018