Foto: Dan Norin

Struves meridianbåge är ett extraordinärt exempel på utbyte av mänskliga värden i form av internationellt vetenskapligt samarbete, samt ett utmärkt exempel på ett tekniskt ensemble. Det är den första noggranna mätningen av ett långt segment av en meridian, som hjälper till att skapa världens exakta storlek och form, och utgör ett viktigt steg i utvecklingen av vetenskapen om Jorden.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

I början av 1800-talet använde sig den tysk-ryska astronomen Wilhelm von Struve av triangelmätning för att försöka bestämma den exakta formen och storleken på jorden. Resultatet av mätningarna, som genomfördes bland annat i svenska Lappland och Norrbotten, har visat sig vara förvånansvärt exakta och har använts för ett flertal syften inom vetenskapen.

Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter som ligger på 30 kilometers avstånd från varandra längs en 2820 kilometer lång sträcka genom tio länder. Den sträcker sig från Hammerfest i Norge till Izmail vid Svarta Havet. I Sverige finns sju av mätpunkterna och fyra av dem ingår i världsarvet. De finns på bergen Tynnyrilaki, Jupukka, Pullinki och Perävaara som ligger i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.

Att avgöra jordens storlek var ett av naturfilosofins största problem under nära 2000 år, och många försök gjordes med olika metoder innan etableringen av trianguleringsmetoden på 1700-talet resulterade i att dess storlek och form kunde uppskattas med viss precision. Metoden innebar att långa kedjor av trianglar mättes upp över jordytan, och de som utförde mätningarna färdades långt och under svåra förhållanden med häst, båt och slädar.

Projektet krävde ett stort internationellt samarbete, inte bara mellan vetenskapsmän utan även monarker och andra intressenter. Det var först när de data som projektet genererade delades över nationsgränserna som resultatet blev användbart, och det kunde snabbt användas för att stärka exaktheten hos kartorna som användes. I och med detta hade projektet både betydelsefulla resultat för vetenskapen och en direkt påverkan på människors uppfattning av den värld som de levde i.

Struves meridianbåge utsågs av Unesco till världsarv 2005.

Läs mer om världsarvet här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022