Skolbarn i Vietnam ©Tuan Nguyen/Unesco
Skolbarn i Vietnam ©Tuan Nguyen/Unesco

Den 16 november lanseras Unescos rapport Global Education Monitoring tillsammans med Sida –  en rapport som visar hur det är ställt med utbildning världen över – för den svenska publiken. Årets rapport sätter fokus på utbildning som nyckel för att nå de globala målen. Det är en omfattande samling data som tydligt visar var kraftansträngningar behövs. Rapporten kan användas som referens av alla som jobbar med utbildning, från lärare på enskilda skolor till forskare, beslutsfattare, samhällsplanerare, experter och medier. Den visar tydligt på samband mellan det fjärde hållbarhetsmålet, god utbildning för alla, och övriga mål som handlar om att utrota hunger och fattigdom, säkerställa bättre hälsa, jämlikhet, hållbar konsumtion och ett integrerat samhälle; allt startar med god utbildning.

Lanseringen öppnas av utbildningsminister Gustav Fridolin. Han efterföljs av dr Manos Antoninis, från teamet bakom rapporten, som kommer att presentera det viktigaste ur innehållet. Vi kommer också att få lyssna på Vinayagum Chinapah från Stockholms universitet (Institutet för internationell jämförande pedagogik) och Emily Fahlén från Tensta Konsthall som berättar om hur samtidskonsten förhåller sig till global utbildning.

Utbildning som genererar eller upprätthåller läskunnighet har visat sig ha positiv effekt vad gäller utmaningen att förändra både tankesätt och beteende till att bli mer hållbart. Förändringen är tydlig på både individ- och samhällsnivå men har visat sig vara särskilt stark i samhällen där man lyckats enas kring vad som är gott beteende, till exempel att minska matsvinn och energiförbrukning. Utbildning är naturligtvis också en nyckel till att uppnå den platsspecifika kompetens som behövs för att tackla stora utmaningar som klimatneutrala städer. Men hållbar utveckling behöver också fred och social jämlikhet. Även här kan rapporten visa på utbildningens stora vikt. Inte ens utbildning är en garant för fred men resultaten visar tydligt att skolgång ökar chansen för fungerande demokratiska processer utan våld. Utbildning har också visat sig generera fler kvinnor i politisk ledning.

Rapporten är Unescos flaggskepp och används som referensdokument för alla som sysslar med internationell utbildning. Utöver data tillhandahåller rapporten strategier, utmaningar och rekommendationer för världens ledare.

Här hittar du hela rapporten, eller om du hellre vill ha det: en sammanfattning (på engelska).

Vill du gå på lanseringen? Anmäl dig här senast fredagen den 11 november här


Sidas logo