DSC_2331

Matilda Hellström, 21 år är född och uppvuxen i Skellefteå, Västerbotten. Hon har under många år engagerat sig för barn och ungas rättigheter, bland annat genom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Sveriges elevråd – SVEA där hon nu är förbundsordförande. Hon är även ledamot i Svenska Unescorådet och representerar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Idag är det tredje och sista dagen för den nionde upplagan av Unescos Youth Forum; ungdomsforumet som samlar fler än 500 ungdomar från hela världen. Centralt för Youth Forum är att se till att ungas röster förblir högt upp på Unescos dagordning, samt att ungdomsperspektivet fortsätter att hjälpa till att forma organisationens ledning och förhållningssätt. Deltagarna utvecklar rekommendationer som de sedan kommer att presentera vid Unescos generalkonferens i november.

Matilda Hellström är på plats i Paris och representerar Sverige på Youth Forum. År 2015 blir en avgörande tidpunkt för många av de teman som kommer att debatteras på forumet eftersom FN just har antagit Agenda 2030 – de nya globala hållbarhetsmålen. Unescos generaldirektör Irina Bokova har även särskilt bett Youth Forum om idéer på vad hon ska framföra på klimatmötet COP21 i Paris i december. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att röster från unga kvinnor och män återspeglas i den nya globala agendan!

Nyfiken på vad delegaterna vid Youth Forum kom fram till? Läs mer här >