Det Svenska Unescopriset uppmärksammar en person, organisation eller projekt som gjort en framstående insats inom de Unescorelaterade områdena utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och därmed bidragit till genomförandet av Svenska Unescorådets strategi för den svenska verksamheten.

Priset består av ett diplom och vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Svenska Unescorådet.

Varje år kan myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda personer nominera kandidater till Svenska Unescopriset. I år pågår nomineringsperioden mellan den 8 december – 15 januari.

2023 års tema är yttrandefrihet. Nomineringar kan ske för individer, organisationer eller andra sammanslutningar inom områden som berör Unescos verksamhet och där fokus för insatsen varit yttrandefrihet.

Nomineringar sker genom att fylla i och skicka in blanketten Nominering till Svenska Unescopriset 2023.

Skicka dina nomineringar till infounesco@regeringskansliet.se senast den 15 januari. 

Obs! Svenska Unescorådet kan inte ta hänsyn till ofullständigt ifyllda blanketter.

Varmt välkommen att nominera!

Logo Svenska Unescopriset Twitter

Tidigare vinnare

  • 2022 tog den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet emot det Svenska Unescopriset. Föreningen bedriver sedan 20 år tillbaka en omfattande verksamhet för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.  I Svenska Unescorådets motivering till priset betonas att föreningens projekt och aktiviteter når ut brett i Sverige och väcker ett stort engagemang. Därtill har Vetenskap & Allmänhet gjort viktiga insatser för en öppen vetenskap såväl nationellt som internationellt. Inte minst har föreningen spelat en viktig roll i processen att utveckla och sprida information om Unescos nya, globala rekommendation om öppen vetenskap.
  • Svenska Unescopriset tilldelades 2021 för första gången två pristagare, som båda har gjort stora insatser för att främja utbildning för hållbar utveckling, Carl Lindberg och Naturskyddsföreningen. De fick priset för att de tillsammans visat hur arbetet för hållbar utveckling blir framgångsrikt när olika aktörer bidrar med kunskap och engagemang
  • 2020 gick priset till Khazar Fatemi, föreläsare och kulturjournalist med fokus på internationella frågor på bland annat SVT. Khazar Fatemi får priset för sitt outtröttliga engagemang för kulturarv i fara. Med sin dokumentärserie ”Kultur i farozonen” och den efterföljande föreläsningsserien har hon axlat en viktig roll som folkbildare, både för barn och vuxna.
  • 2019 gick priset till Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet, som tack vare sitt stora kunnande och breda erfarenhet under en lång tid haft en positiv inverkan på frågor som rör yttrandefrihet samt medie- och informationskunnighet, både nationellt och inom Unesco.
  • 2018 gick priset till Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige samt ledamot i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet, som genom sitt arbete stärkt biosfärprogrammet både i Sverige och globalt.
  • 2017 års pris tilldelades Östersund och Region Jämtland Härjedalen, som är medlem i Unesconätverket Creative Cities för städer. Priset uppmärksammar Östersunds väl genomförda arrangemang av nätverkets årsmöte 2016.
  • Priset delades ut för första gången 2016 och gick då till Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg, för hennes arbete med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Söker du information om L’Oréal-UNESCO For Women In Science-priset? Klicka här.


Senast uppdaterad 8 december 2022