woman-hand-smartphone-desk-1024x683

Den 10 februari arrangerar Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet och Svensk biblioteksförening ett möte i medie- och informationskunnighet.

Mötet inleds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene Öberg. Det är en uppföljning av det första samordningsmötet som ägde rum 2013. Mötet samlar ordföranden i aktuella utredningar och berörda myndigheters generaldirektörer m.fl. i syfte att stärka det nationella samarbetet i frågan.

Medie- och informationskunnighet är en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap och för utvecklandet av fria, oberoende och pluralistiska medier och informationssystem. Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll.

Läs mer om medie – och informationskunnighet här.