Under årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg har Svenska Unescorådet valt att arrangera två samtal som berör yttrandefrihet och tryckfrihet. Dessutom delar Unescorådet ut Svenska Unescopriset, som i år går till en aktör som främjar yttrandefrihet.

Unescorådets samtal sker på Bokmässans yttrandefrihetsscen.

De tystade rösternas arena – om förbjuden kultur
–> Torsdag den 28 september kl. 13-13.40

Röster tystas runt om i världen, inte minst inom litteratur och kultur. Det handlar om allt från barnböcker till noveller och diktsamlingar som censureras. Detta visar på ordens kraft i våra liv och hur de kan bära samhällsförändring, men också på hur hotade de som använder sig av denna kraft kan bli. Samtidigt finns det många vägar att skydda ordets förkämpar.

Med Kerstin Almegård, ordförande Svenska PEN, Emelie Ive, chef Dawit Isaakbiblioteket och Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening. Samtalsledare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Utdelning av Svenska Unescopriset 2023
–> Torsdag 28 september kl. 13.00-13:40

I anslutning till samtalet ”De tystade rösternas arena” den 28/9, kommer Svenska Unescopriset att delas ut till en aktör som gjort avtryck på yttrandefrihetsområdet. Prisutdelningen sker ca kl 13.25.

Efter prisutdelningen är de som vill välkomna på mingel och dryck vid yttrandefrihetsscenen.

Svenska Unescopriset har delats ut sedan år 2016 och tilldelats både personer och organisationer som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.                

Tryckfrihetsförordningen – med världsminnet in i det öppna samhällets framtid
–> Fredagen den 29/9 kl. 15.00-15.40        

repro: Kungliga biblioteket

1766 års tryckfrihetsförordning är Sveriges färskaste världsminne och samtidigt världens äldsta lag som reglerar rätten till det fria ordet och tillgången till allmänna handlingar – offentlighetsprincipen. Här återfinns även grunden till det nutida ansvariga utgivarskapet.

Deltagare: Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Henrik Berggren, journalist och författare. Samtalsledare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

Detta samtal arrangeras i samarbete med Riksarkivet, som tillsammans med Kungliga biblioteket förvarar världsminnet.

Utöver de samtal Unesocrådet arrangerar, deltar generalsekreterare Anna-Karin Johansson i följande samtal.

Det stulna ordet – bokbål, förstörelse och illegal handel av nedtecknat kulturarv
–> Torsdag 28/9 kl. 10:00 -10.20, Yttrandefrihetsscenen

Anna-Karin Johansson leder i Världskulturmuseernas regi ett samtal som handlar om kulturarvets betydelse för yttrandefrihet och demokrati. Med Maria Dahlström, intendent Världskulturmuseerna, Greger Bergvall, bibliotekarie Kungliga biblioteket och Anna Carlstedt, utbildningsledare och författare.

Att verka för yttrandefrihet som Unesco Litteraturstad
–> Fredag den 29/9, kl. 12.30-12.50, yttrandefrihetsscenen

Anna-Karin Johansson medverkar i ett samtal om hur Unescos kreativa städer arbetar med att stärka yttrandefriheten. I samtalet deltar Bogdana Brylynska, ansvarig för Ukrainas kreativa musikstad Lviv och Joakim Albrektson, som ansvarar för Göteborg som litteraturstad. Samtalsledare är Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet och Litteraturstadskansliet i Göteborg.

Fira världsminnesdagen 2023 med oss!
Riksarkivet i Göteborg bjuder in till firande av Sveriges nya världsminne – tryckfrihetsförordningen från år 1766.

Programmet tar bland annat upp tryckfrihetsförordningens bakgrund och betydelse liksom offentlighetsprincipen. Medverkar gör  riksbibliotekarie Karin Grönvall, riksarkivarie Karin Åström Iko och Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Dessutom blir det en diskussion om de hot tryckfrihetsförordningen står under idag, med bland andra Reportrar utan gränser och Utgivarna.

När: Torsdag den 28 september kl. 15:00-17:00
Var: Arkivgatan 9, Göteborg, och digitalt i Riksarkivets YouTube-kanal, riksarkivet.se/webbsand.

För anmälan och detaljerat program: Världsminnesdag med 1766 års tryckfrihetsförordning i fokus – Sök arrangemang – Riksarkivet

Arrangemanget är kostnadsfritt, anmälan behöver göras innan den 22 september för fysisk närvaro.