I december 2012 ingick Sverige och Unesco ett avtal där Sverige, genom Utrikesdepartementet, bidrar med 500 000 kronor till Unesco för att utvärdera organisationens jämställdhetsarbete Priority Gender Equality. Jämställdhet mellan könen är ett av Unescos övergripande prioriteringsområden vilket speglas i såväl genus-specifika program som att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten.

Foto: ©Unesco/Vidal

Syftet med utvärderingen är att undersöka i vilken utsträckning Unescos satsning på främjande av jämställdhet har nått resultat, vilka faktorer som bidragit till framgångar och motgångar, vilka komparativa fördelar Unesco har för genusarbete och hur organisationen ska fokusera jämställdhetsarbetet i framtiden.

Utvärderingen görs på begäran av Unescos styrelse och resultatet av utvärderingen sammanställs i en rapport tillsammans med en genus-granskning nyligen genomförd av Internationella arbetsorganisationen, ILO. Under Unescos styrelsemöte våren 2013 presenteras rapportens slutsatser och rekommendationer för att tas i baktande vid utformandet av Unescos kommande strategi, program och budget.

Foto: ©Unesco/Vidal

Sverige, genom Sida, är en av Unescos huvudpartners och ger betydande ekonomiskt stöd till flera av Unescos program, så som CapEFA, EFA Global Monitoring Report och olika fonder, inom ramen för samarbetsavtalet Programme Cooperation Agreement (PCA 2010-2013).

Sverige bidrog också nyligen med närmare 46 miljoner kronor till Unescos arbete för hiv-prevention genom sexualundervisning i östra och södra Afrika.

» Läs mer om Sveriges stöd till utvärderingen av UNESCO Priority Gender Equality.