b170aa0e0d

Den tredje november 2015 genomförde Unesco och Sida en gemensam insats mot analfabetism i Bamiyanprovinsen i Afghanistan.

Unesco genomför läskunnighetskurser för både män och kvinnor i Bamiyan genom Afghanistans nationella läskunnighetsprogram, ”Förstärkning av läskunnighet i Afghanistan” (Enhancement of Literacy in Afghanistan, ELA).

ELA är det största ungdoms- och vuxenprogrammet för läskunnighet som regeringen i Afghanistan genomfört, och allt är möjligt tack vare generösa donationer från både Japan och Finland men även Sverige. Bamiyan är en av de provinser där ELA har varit ytterst framgångsrikt. År 2014 var 94,9 % av de som tog examen dessutom kvinnor.

Guvernören från Bamiyanprovinsen tackade Sveriges regering för sitt engagemang och menade att Sverige har finansierat och implementerat ett antal projekt i Bamiyan vilka har varit väldigt framgångsrika.

 

Läs mer om insatsen här!