Unesco har nu beviljat Sveriges ansökan om att bli partner till FN:s internationella år för urfolksspråk som infaller 2019.

Det internationella året för urfolksspråk ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk och bidra till att stödja, främja och öka tillgången till urfolksspråk. Samiska språk är urfolksspråk och nationellt minoritetsspråk i Sverige. Enligt Unescos Atlas of the World’s Languages in Danger är alla samiska språk hotade eller allvarligt hotade språk.

Regeringen har därför tilldelat Sametinget 800 000 kronor för genomförandet av språkaktiviteter under urfolksspråksåret. Aktiviteterna ska syfta till att främja samiska språk och samisk kultur.

Läs mer om det internationella året för urfolksspråk här.

Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Foto:(C) Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå