Kulturdepartementet meddelade i ett pressmeddelande den 23 mars att den svensk-norska nomineringen av fäbodbruket nu skickats in till Unesco. Beslut om nomineringen väntas i december 2024.

Här återfinns pressmeddelandet från Kulturdepartementet.

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer, till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet syftar till att säkra respekten för och öka kunskaperna om det immateriella kulturarvets betydelse. Sverige ratificerade konventionen 2011. Konventionsarbetet i Sverige samordnas av Institutet för språk och folkminnen.

Sverige har hittills ett element upptaget på den representativa listan som också är gemensamt med övriga nordiska länder – Nordiska klinkbåtstraditioner . Därutöver finns berättarprojektet Sagobygden i registret över metodiska exempel. Det är en del av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003).

Läs mer om levande traditioner här!

Bilden på fäbodbruk ovan: Mesostgrytan kallnar. Nybons Mor i Åsmundshyttan N:r 8 fäbod 1930. Foto: William Eriksson/Institutet för språk och folkminnen (CC BY-ND)