Sverige stödjer landreform

Den 21 november undertecknade Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd för den svenska Unesco delegationen i Paris, och Vincent Defourny, direktör för Unescos ”Division for Cooperation with Extrabudgetary Funding Sources”, en överenskommelse där Sverige kommer att bidra med 113 000 $ för att stärka Unescos reform av sina landkontor i Afrika.

Syftet med projektet är att förbättra kunskapshanteringen, både internt och externt, genom att genomföra ett mer sammanhängande tillvägagångssätt. Målet är också att förbättra kunskapsutbytet mellan Unescos kontor i Afrika, huvudkontoret och externa partners. Projektet kommer att bidra till att öka synligheten av Unescos program i Afrika, bland medlemsstater och allmänheten.