Porträtt

Sveriges nya Unesco-ambassadör Anna Brandt har ett hektiskt schema men mellan två möten hinner hon sätta sig ner för en intervju. Den första september i år tillträdde Anna Brandt på ambassadörsposten för Sveriges delegationen vid Unesco och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  i Paris.

Grattis! Hur känns det att ha blivit utsedd till Sveriges Unesco-ambassadör?

Det är roligt, väldigt spännande och intressant. Sverige är en viktig aktör inom Unesco, det finns mycket att se fram emot.

Kort, beskriv dig själv. Vem är du?

Jag är från Stockholm, ekonom, och har jobbat som diplomat de senaste tre decennierna. Jag har senast varit ambassadör i Dublin, Irland, med stort fokus på EU-frågor, men har också mycket erfarenhet av utvecklingsfrågor. Jag har varit ambassadör i Nairobi, Kenya, och var då även permanent representant i United Nations Environment Programme (UNEP) och FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN-Habitat). Jag har också tjänstgjort som Sveriges representant i Världsbankens styrelse i Washington D.C och i styrelsen för Europeiska Utvecklingsbanken i London. På UD i Stockholm har jag bl.a. arbetat med Afrika, Asien och Östeuropa samt varit ambassadör för Agenda 2030 och de hållbara utvecklingsmålen, SDGs.

Nu har du varit på plats i några veckor, hur har du haft det?

Det har varit intensivt, som det ofta är på ett nytt jobb. Jag sitter på två poster, både Unesco och OECD. Det är mycket som händer och det är otroligt kul, speciellt med tanke på att  Unesco och Sverige nyligen ingått ett avtal med ett rekordstort bidragsstöd från Sverige. Då blir många medlemsländer intresserade av hur vi arbetar och ser på Unesco. Unescos reformarbete och hur det passar in i reform av FN:s utvecklingssystem i stort är också spännande frågor. Nu förbereder jag mig för styrelsemötet i oktober. Kom precis från ett möte med Gustav Fridolin och ska på ett annat strax efter det här. Det är hektiskt, men jag har fantastiska medarbetare och mina tidigare erfarenheter gör att jag känner mig trygg på min post.

Hur skiljer sig dina tidigare ambassadörs-uppdrag från din nuvarande position?

Inte så mycket, det är ganska likartat med de andra multilaterala uppdragen jag haft, tex i Världsbanken med 188 medlemsländer, när jag förhandlade de hållbara utvecklingsmålen i FN:s arbetsgrupp. eller arbetet som permanent representant i UNEP och UN-Habitat i Nairobi. 

Vilka utmaningar står du inför?

Få tiden att räcka till. Och prioritera. För tio år sedan var mitt uppdrag två jobb, men nu har ambassadörstjänsterna inom Unesco och OECD slagits ihop. Då blir det extra viktigt att prioritera, vad är viktigt och mindre viktigt. Sen har vi den senaste tidens ifrågasättande av det multilaterala samarbetet från olika håll, det är såklart en utmaning. Budgetfrågan likaså. Att sammanjämka 195 länders viljor i Unesco kan vara knepigt. Sverige lägger stor vikt på att försvara yttrande- och pressfriheten, ge stöd till utsatta journalister med särskilt fokus på kvinnliga journalister och att Unesco ägnar sig åt sexualundervisning. Dessa frågor kommer vara utmanande att driva, eftersom inte alla medlemsländer ser dem som prioriterade.

Vad ser du fram emot?

Jag ser fram emot att diskutera och träffa människor med olika bakgrund. Jag ser fram emot att arbeta med de hållbara utvecklingsmålen. Att driva jämställdhetsfrågan stenhårt! Att arbeta för journalisters säkerhet, speciellt nu då allt fler journalister frihetsberövas eller utsätts för hot av olika slag. Rent intellektuellt ska det bli väldigt roligt, Unesco har en spännande dagordning och engagemanget är stort i Sverige, vilket breddar väg för förändringsarbete.