signeringliten2

Alla medlemsländer i Unesco betalar en medlemsavgift som varierar beroende på landets storlek och bruttonationalinkomst. Ett antal medlemsländer ger extra medel utanför medlemsavgiften, det kallas extra-budgetärt stöd. Ett nytt avtal innebär att Sveriges extra-budgetära stöd nu ökar kraftigt.

Den 28 november undertecknade Unescos generaldirektör Irina Bokova och Sveriges Unesco- och OECD-ambassadör Annika Markovic en överenskommelse som gäller för de kommande fyra åren. Avtalet innebär att Sverige, genom Sida, stödjer Unescos arbete bland annat inom kultur-, kommunikations- och vetenskapsområdet och inom vetenskapsområdet klimatförändringar och vattenfrågor.

Sverige har länge varit en av de stora givarländerna med extrabudgetärt stöd till Unesco, och i och med det nya avtalet blir Sverige en av de fyra största – avtalet innebär en fyrdubbling av det tidigare stödet och gäller omkring 400 miljoner kronor under fyra år.

Generaldirektör Bokova underströk vid signeringen att:
”Sverige är en stor försvarare av Unescos värderingar och stöder vårt arbete. Detta avtal är baserat på gemensamma värderingar kring Unescos arbete för att öka samarbetet kring utbildning, kultur, vetenskap, kommunikation och information. Unescos värderingar behövs för att skapa mer inkluderande och hållbara samhällen och stärka grunderna för att bygga varaktig fred”.

”Jag är djupt tacksam för Sveriges stöd och för det förtroende detta visar – avtalet är en bra modell för andra överenskommelser för att det räcker i hela fyra år, har ett strategiskt fokus och stödjer Unescos huvudsakliga ansvarsområden”.