Inom Unesco finns flera olika initiativ för dig som är ung och ser en framtid inom områden som klimat, utbildning eller hållbar utveckling. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris har därför tagit fram en broschyr som kan underlätta vägen in till denna spännande framtid.

Här finns tips om hur du kan delta i nätverk, söka praktikplats eller hitta arbete via Unesco. Ladda hem broschyren och sätt igång!