Från och med idag kan du lyssna på Svenska Unescorådets hemsida.

Unescorådet har anslutit sig till en text-till-tal-lösning som ger fler personer möjlighet att ta del av innehållet på sidan.

Genom en kombination av möjligheter att ta del av Unescorådets material, hoppas vi att fler känner sig delaktiga i de frågor som Unescorådet hanterar.

Så här lyssnar du på sidan:
I menyraden högst upp på sidan klickar du på texten ”lyssna”. Då läses sidan upp med start i den första nyheten.

Bild som visar hemsidans menyrad. Längst till höger återfinns texten lyssna. Denna är gulmarkerad på bilden.

Varmt välkommen att använda dig av vår lyssna-funktion!