Den 10 juli återinträdde USA officiellt som medlem i Unesco, som därmed består av 194 medlemsstater.

Unescos generaldirektör Audrey Azoulay benämnde händelsen som ett ”historiskt ögonblick” och sade att USA:s återinträde är mycket goda nyheter för multilateralismen som helhet.

”Om vi ska möta vår tids utmaningar kan det bara finnas ett kollektivt svar.”

USA i sin tur berömde hur Unesco har moderniserats under de gångna året och menade att några av skälen till att de åter vill bli medlemmar är hur Unesco arbetar med att tackla samtidens utmaningar som t.ex. det globala ramverket för AI och etik, program för att skydda våra hav och reformering av Unescos styrning som gjort organisationen mer effektiv. Dessutom nämnde de Unescos medlingsinsatser som har minskat interna politiska spänningar, särskilt i mellanöstern.

Mer resurser
I och med att USA har blivit medlem, ökar även Unescos möjligheter att hjälpa människor över hela världen.

”USA:s återinträde, och de extra resurser som följer med, kommer att hjälpa oss att ge ännu bättre stöd till alla runt om i världen: elever och studenter, forskare, akademiker, konstnärer, pedagoger, journalister – alla som vi fokuserar på i vårt dagliga arbete. Unesco kommer också att ha mer resurser för de två strategiska prioriteringarna Afrika och jämställdhet mellan könen”, sade Audrey Azoulay.

Läs Unescos pressmeddelande här: The United States becomes the 194th Member State of UNESCO | UNESCO