#wiki4women
Design: Alissa de Aquino Carlsson

Wikipedia är världens största online- och användargenererade encyklopedi. Representationen av kvinnor på Wikipedia är dock begränsad. Nittio procent av dem som lägger till innehåll på Wikipedia är män och det finns fyra gånger fler artiklar om män än kvinnor. Därför vill Unesco vara med och öka representationen av kvinnor online.

Unesco jobbar med flera av de globala målen varav ett är mål 5, att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Genom flera projekt och events bidrar Unesco till att öka jämställdheten. Ett initiativ som har lyfts fram är #Wiki4Women.

#Wiki4Women är ett svenskt initiativ för att lägga till mer innehåll på Wikipedia om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika områden. Den 8 mars – Internationella kvinnodagen – kommer Unesco, Wikimedia och andra organisationer att vara värd för olika #Wiki4Women-event i mer än 40 länder

Du kan också vara med och förändra genom att skriva eller lägga till mer innehåll om dessa kvinnliga förebilder och experter

  • Mer information om hur du skriver en ny artikel eller lägger till mer innehåll på Wikipedia finns här. 
  • Du kan även anmäla dig till skrivstugan den 4 mars på Svenska institutet i Stockholm. Mer information finns här. 
    eller besök Facebook eventet här.
  • Läs mer om vad som händer hos Unesco i Paris här.