C- Markka from the United Kingdom

”Att press- och yttrandefriheten står inför stora globala utmaningar är ingen nyhet. Däremot brukar Europa framhållas som en plats där det finns bred samsyn och ett grundmurat stöd för oberoende medier och deras rätt att verka fritt. Men denna trygghet har lika oväntat som snabbt försämrats. Utvecklingen för det fria ordet i till exempel Polen, Ungern och nu senast Kroatien, har brutalt påmint oss om att ingen frihet kan tas för given,” skriver Mats Djurberg generalsekreterare Svenska Unescorådet, Kersti Forsberg verksamhetschef Medieinstitutet Fojo och Jeanette Gustafsdotter VD TU – medier i Sverige i en debattartikel.

Artikeln som betonar journalisters säkerhet som ett fundament för en välmående demokrati, men extra fokus på kvinnliga journalisters utsatta position, går att läsa i sin helhet på VLT Åsikt