2012 var ett år av omvälvande händelser i världen – och för Unesco. Det har bland annat handlat om djupgående reformer och hanteringen av organisationens oförutsedda ekonomiska situation.

» Se Unescos film med höjdpunkter 2012. (ca 5 min, engelska och franska)

Palestina blev invalda som medlemmar i Unesco under generalkonferensen 2011 och USA med flera länder slutade betala sina medlemsavgifter, liksom andra länder som drabbats av den pågående ekonomiska krisen. Genom stöd från medlemsländerna och engagemang från Unescos personal under effektiv ledning av generaldirektör Irina Bokova har Unesco tacklat många utmaningar och lyft en mängd viktiga och aktuella frågor under året.

Idag står Unescos budskap högt på den globala agendan, med prioriteringar som skydd av kulturarv i konfliktområden – som i Libyen och Syrien – främjande av journalisters säkerhet, god utbildning, jämställdhet och hållbar fred i Afrika m.m.

Under 2013 fortsätter Unescos arbete för fred mellan länder genom samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

» Läs mer om Unesco och året som gått.