© UNESCO

Fler än 200 somaliska utbildningsexperter samlades i Mogadishu, Somalia, för första gången på tjugo år, för en tre dagar lång nationell utbildningskonferens. Konferensen stöddes av ett gemensamt Unesco-Unicef team.

I Somalia går endast drygt 710 000 barn i skolan, av totalt cirka 1,7 miljoner barn i skolåldern. 37 procent av de som går i skolan är flickor. Dessa låga siffror beror på många olika faktorer, men en stor anledning är de många år av varaktigt våld som kraftigt har skadat utvecklingen av nationell läroplan, normer, standards och planering inom utbildningssektorn. Det har resulterat i att utbildningssystemet i landet har fragmentiserats och blivit instabilt.

För att motverka denna utveckling sammankallades politiker, forskare, den privata sektorn, representanter från NGO:s och medlemmar av det civila samhället från alla delar av landet, inklusive den somaliska diasporan, till en konferens.

Under de tre dagarna som konferensen pågick diskuterades gemensamma utmaningar och lösningar. Fem teman var framförallt i fokus: utbildningskvalitet och -styrning, tillgång till utbildning, informell utbildning samt grundläggande färdigheter för ungdomar och högre utbildning.

På den andra dagen, vid lunchtid, blev FN:s gemensamma förläggning utsatt för en attack från Al Shabaab-milisen. Under drygt tre timmar kunde man höra ljudet av skott och explosioner när Somalias nationella styrkor tillsammans med Afrikanska Unionens styrkor försökte säkra området. President Hassan Sheikh Mohamud uttryckte sin belåtenhet över att konferensen hade fortskridit trots den fruktansvärda händelsen, och sade att konferensen hade ”skickat ett tydligt budskap till de som planerat den avskyvärda attacken på FN-förläggningen att somalier avvisade ropet på hat och våld”. Han fortsatte genom kalla utbildning ”den viktigaste pelaren för återuppbyggnaden av landet och försoningsprocessen”.

Konferensen organiserades av styrelsen för utbildning, kultur och högre utbildning i ministeriet för mänsklig utveckling och offentliga tjänster, och stöttes av Unescos regionala kontor för Östafrika tillsammans med Unicef. Konferensen, och kapacitetsutvecklingsprogrammet som kommer att introduceras för att stötta implementationen av slutsatserna från mötet, betalas av Unescos krisfond.

I sitt avslutande tal sade ministern att ”med stöd från Unesco och Unicef har vi möjlighet att visa, på det mest påtagliga sättet möjligt, att saker och ting kan förändras i Somalia”.

» Läs mer om Unescos fältkontor i Östafrika