Att investera i skolhälsa och skolmat är avgörande för barns skolresultat. Trots detta saknar 1 av 3 skolor i världen fortfarande tillgång till dricksvatten och grundläggande sanitet. Det framgår av en ny rapport som lanseras idag av Unesco, Unicef och FN:s livsmedelsprogram, WFP.

– Elevers lärande sker bäst i trygga och hälsosamma skolor. Ändå saknar alltför många skolor resurser för att tillgodose god hälsa, välmående och den viktiga tillgången till vatten och toaletter. Nu uppmanar Unesco med samarbetspartners det internationella samfundet att stötta länder i att investera i hälsa, kost och social trygghet. Barn behöver en miljö där de kan nå sin fulla potential, säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

Den nya rapporten “Ready to learn and thrive: School health and nutrition around the world” visar att skolor som satsar på hälsa och skolmat sporrar barn att komma till skolan och att stanna kvar. Enbart tillgången till skolmat kan öka antalet inskrivna elever med 9 % och deras närvaro med 8%.

I länder och på platser där bristsjukdomar och infektioner är vanliga kan åtgärder som avmaskning och att ge mikronutrienter som tillskott till maten resultera i att elever stannar i skolan i upp till 2,5 extra år. Rapporten tar också upp andra saker som ögonvård, mental hälsa och generellt välmående liksom förebyggande av våld i skolan.

Lönsamt att investera i skolmat och hälsa
Utöver att barns och vardag och studiemiljö förbättras understryker rapporten att det är ekonomiskt lönsamt att t.ex. satsa på skolmatsprogram. För varje USD som investeras kan landet räkna med en avkastning på 9USD. Vid investering i program för att främja mental hälsa är den potentiella avkastningen 21,5 gånger insatsen.

Idag saknar 1 av 3 skolor (31%) säker tillgång till dricksvatten och toaletter. Detta innebär att ungefär 584 miljoner barn har liten eller ingen tillgång till dricksvatten i skolan. Av dessa lever 2 av 5 i subsahariska Afrika. De flesta länder i världen erbjuder skolmat, men ca 73 miljoner av de mest utsatta barnen i världen tar inte del av skolmatsprogram.

Behov av gemensamma insatser
UNESCO, UNICEF och WFP vädjar nu till det internationella samfundet, enskilda länder och samarbetspartners att öka insatserna för att skydda och främja fysisk och psykisk hälsa, kost, välmående och utveckling för alla elever. Det är viktigt att fokusera på insatser som fungerar i en lokal kontext, som t.ex. skolmat, vaccinationsprogram, avmaskning, psykosocialt stöd, och utbildning för att elever ska lära sig att leva hälsosamma liv.

Rapporten lanseras av Unesco, Unicef och WFP i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Global Partnership for Education (GPE), och Världshälsoorganisationen (WHO) med stöd från Research Consortium for school health and nutrition, Världsbanken och FN:s näringssekretariat.

Länk till rapporten: Ready to learn and thrive: school health and nutrition around the world – UNESCO Bibliothèque Numérique

Unescos pressmeddelanden:
Newsroom | UNESCO

Presskontakt Unesco: Clare O’Hagan, c.o-hagan@unesco.org, +33145681729

Mer information: Thérèse Amnéus, kommunikationsansvarig Svenska Unescorådet, telefon: 073-840 91 75
E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se