Idag lanserar UNESCO och Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium utbildning av 15 000 skolpsykologer för skapa mental motståndskraft mot kriget hos ukrainska elever och lärare.

Enligt en studie har 75% av de ukrainska skolbarnen upplevt stress och 26% av de ukrainska tonåringarna har diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom. Det finns ett brådskande behov av att stärka det psykosociala stödet så att de kan få hjälp att återhämta sig från krigstrauman och den känslomässiga påfrestning kriget orsakar.

De senaste månaderna har UNESCO med partners certifierat 117 psykologer från 24 regioner i Ukraina. De kommer nu att utbilda 15 000 skolpsykologer och rusta dem med kunskap och kompetenser som krävs för att erbjuda mental hälsa och psykosocialt stöd under krig. Japan har gått in med ekonomiskt stöd till programmet.

”UNESCO är fast beslutet att stödja Ukraina i att främja mental hälsa och psykosocialt stöd inom utbildningssektorn”, sade Stefania Giannini, UNESCO:s biträdande generaldirektör för utbildning. ”Vårt initiativ kommer att stärka elevers och pedagogers motståndskraft och bidra till att minska stigmat kring mental ohälsa.”

Att främja motståndskraft under krig
Kursen omfattar fyra moduler som bygger på lärdomar från en djupgående bedömning av nuvarande metoder inom mental hälsa och psykologiskt stöd samt en undersökning av över 4 500 psykologer på utbildningsinstitutioner. Varje modul består av tre videoföreläsningssessioner, en praktisk uppgift, en handledningssession och ett avslutande test.

Utbildningen kommer att utrusta skolpsykologer med kunskap, färdigheter och verktyg för att identifiera och hantera psykiska hälsoproblem inom utbildningssektorn, med syfte att skapa säkra och hälsosamma lärmiljöer som främjar välbefinnande och motståndskraft under pågående krig.

”Tillsammans arbetar vi för att möta dagens utmaningar så att eleverna kan övervinna hinder, uppnå akademisk framgång och bli friska och ansvarsfulla medborgare”, sade Oksen Lisovyi, utbildnings- och vetenskapsminister i Ukraina.

Initiativet kompletterar UNESCO:s befintliga stöd för lärare, inklusive distributionen av över 50 000 Google Chromebooks och utbildningen i digital pedagogik. Det överensstämmer också med UNESCO:s omfattande program för att stärka utbildningssystemets motståndskraft i Ukraina, som stöds av Global Partnership for Education.

Läs mer om Unescos arbete i Ukraina här: In the face of war, UNESCO’s action in Ukraine | UNESCO