I december 2012 antog FN:s generalförsamling en resolution (A/RES/65/154) om att 2013 är det Internationella året för Vattensamarbete. Unesco har fått i uppdrag att leda arbetet under året av FN:s samarbetsorgan för vattenfrågor (UN-water) och den 11 februari lanserar Unesco det Internationella Året för Vattensamarbete 2013. Vid lanseringen deltar flera ledande aktörer inom området som vetenskapsmän, FN-organ och ungdomar från hela världen.

År 2013 kommer vattensamarbete att firas världen över. Målet är att uppmärksamma betydelsen av vattensamarbete och att betona vilka utmaningar som världens allt mer sinande vattenresurser medför. Man kommer även att fokusera på frågor som vattensäkerhet för alla och en effektivare förvaltning av vattenresurser som delas av flera länder. Målet med året är befäst och stärkt dialog och samarbete om vattenfrågor bland nyckelaktörer på alla nivåer.

» Läs mer om vattenåret 2013.

» Läs mer om Unescos lansering av vattenåret.