Unesco lanserar nu Women4Ethical AI, som en del av arbetet med att implementera globala etiska riktlinjer för AI. Women4Ethical AI är en ny sammarbetsplattform som ska stödja arbetet med att säkerställa en jämn representation av kvinnor när AI konstrueras och sprids bredare i samhället.

Plattformens medlemmar kommer också att bidra till främjande av de etiska bestämmelserna i Unescos rekommendation och vara en hjälp för regeringars och företags insatser på området.

Unescos rekommendation om etik och artificiell intelligens

Kvinnor fortsätter vara underrepresenterade i forskningen om och konstruktionen av AI-teknik, trots att denna teknik förändrar allas våra vardagsliv i grunden. Kvinnors behov och upplevelser blir ofta förbisedda av designers, och den data som används för att träna AI är ofta vinklad negativt mot kvinnor och flickor.

Idag är det bland annat 25% mindre sannolikt att kvinnor använder digitala tekniker för grundläggande syften och 4 gånger mindre sannolikt att kvinnor kan programmera datorer än män.

Kvinnor utgör idag 20% av de som innehar tekniska roller på maskininlärningsföretag. Endast 12 % av de som forskar på AI i världen är idag kvinnor och 6% av de som utvecklar mjukvara är kvinnor.

”Det finns ett akut behov att balansera situationen för kvinnor inom AI för att undvika vinklade analyser och för att bygga tekniker som tar hänsyn till hela mänsklighetens behov och förväntningar.”

Audrey Azoulay, Unesco Generaldirektör

Jämställdhet i fokus
Jämställdhet är en central del av Unescos rekommendation om etik och AI. Rekommendationen är det första globala standardsättande instrumentet på området, och antogs enhälligt av Unescos 193 medlemsstater år 2021. Dokumentet ger konkreta riktlinjer för länder som upprättar policy inom AI och som planerar att ta ett jämställdhetsperspektiv på alla aspekter inom AI.

17 ledande kvinnliga AI experter
Women4Ethical AI skapades av Unesco för att accelerera implementeringen av jämställdhetsmålet. Plattformen kopplar ihop 17 ledande kvinnliga experter från akademi, civilsamhälle, privatsektor och reglerande organ i hela världen. Plattformen kommer att arbeta med att driva utvecklingen av inkluderande algoritmer och datakällor, och uppmuntra flickor, kvinnor och andra underrepresenterade grupper att delta i AI.

Bland verktygen finns budgetallokering och stöd till kvinnor inom forskning, akademi och entreprenörskap.

Vinklade data leder till diskriminerande resultat
Utvecklingen, användningen och spridningen av AI-system riskerar att återskapa och förstärka redan existerade könsfördomar samt att skapa nya. När data, programmeringsgrupper och tillvägagångssätt brister i mångfald, blir resultatet att AI vinklas på ett diskriminerande sätt. Detta ligger sedan till grund för viktiga beslut som påverkar människors liv. Ett exempel på skadlig inverkan av vinklade data är när medicinska diagnoser baseras på data som kommer enbart från män.

Här finns en sammanfattning av Unesco rekommendation om Etik och AI: UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts | UNESCO

Här finns Unescos rekommendation om Etik och AI: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137/PDF/381137eng.pdf.multi

Läs Unescos pressmeddelande här: Artificial Intelligence: UNESCO launches Women4Ethical AI expert platform to advance gender equality | UNESCO