47 nya immateriella kulturarv från 60 länder har tagits med på Unescos representativa lista över immateriella kulturarv.  En tredjedel av de immateriella kulturarv som skrivits in kan kopplas till utmaningen med att värna den biologiska mångfalden.

Immateriella kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Det immateriella kulturarvet är både levande och föränderligt och kan röra sig över nationsgränser.

Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och undertecknades av Sverige år 2011. Totalt har 180 stater ratificerat konventionen och över 600 immateriella kulturarv har skrivits in på listan. Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige.

I år möttes kommittén för tryggandet av det immateriella kulturarvet i Rabat, Marocko mellan den 28 november och 2 december. Mötet resulterade bland annat i att 39 kulturarv skrevs in på den representativa listan – däribland Frankrikes baguette-tradition och Tysklands tradition kring modern dans.

Kulturarv i fara
4 av de 47 nya immateriella kulturarven fördes upp på listan över kulturarv i fara.

  • Plagget xhubleta – ett handgjort plagg som bärs av kvinnor och flickor i norra Albanien och vars tillverkning, traditioner och användning håller på att dö ut.
  • Keramiktraditionen Quinchamalí och Santa Cruz de Cuca från Chile. Keramiken skapas med en teknik som är hundratals år gammal. Idag hotas denna tradition av demografiska och miljömässiga faktorer. Till exempel är tillgången till råmaterial hotad på grund av minskad biologisk mångfald och sämre jordmån.
  • Traditionellt stenhuggeri från Turkiet. Kunskapen och metoderna för att hugga ut, karva och använda vulkanisk sten – ahlat – i Turkiet hotas bland annat av demografiska faktorer (svårt att hitta lärlingar) och att fler använder moderna byggmaterial till byggnader av olika slag.
  • Den vietnamesiska keramiktraditionen från Chăm-folket består i huvudsak av hushållsföremål och religiösa objekt och tillverkas av kvinnor. Hantverksskickligheten och kunskapen förs vidare från generation till generation men hotas nu bland annat av urbanisering, svårigheter att få tag på råmaterial och minskat intresse från den yngre generationen.  

Se filmer med dessa traditioner här: B-Rolls for the Intangible Cultural Heritage inscriptions | UNESCO

Därutöver skrevs 4 kulturarv in på listan över särskilt goda exempel på hur immateriellt kulturarv kan tryggas. T.ex. Tjeckiens strategi för att trygga traditionellt hantverk genom bland annat offentliga utmärkelser, stipendier, donationer och ett särskilt varumärke.

Nyfiken på vilka de 47 är? Läs Unescos pressmeddelande här: Intangible Cultural Heritage: UNESCO inscribes 47 elements | UNESCO

Svenska Unescorådet deltog på plats genom biträdande generalsekreterare Karin Stenson.