© F. Latreille – Tara-Expeditions

Den 26 juni öppnade Unesco:s generaldirektör Irina Bokova det 27:e sammanträdet i Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) i Paris. I sitt öppningstal tog Irina Bokova bland annat upp att IOC:s roll visar på makten av kunskap och vetenskapligt samarbete för att rädda liv.

I samma samarbetsanda signerade sedan hon och Etienne Bourgois, ordförande för Tara Expeditions, ett avtal som föreskriver att de två organisationerna ska genomföra gemensamma projekt för att bidra till vetenskaplig forskning, internationellt samarbete och allmän uppmärksamhet.

”Vi behöver förstå att globala utmaningar inte endast kan hanteras av stater – det är därför dessa partnerskap med det civila samhället och privata aktörer, som Tara Expeditions, är så viktiga”, sa Bokova.

IOC är en mellanstatlig kommission inom Unesco som gör mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar. Data som samlas in utgör bland annat underlag för att främja havsforskning internationellt och därmed för att öka kunskaperna om världshavens roll för jordens klimat och att göra förutsägelser för hållbar utveckling. IOC sköter också det globala tsunamivarningssystemet. Sverige har varit medlem av IOC sedan 1960.

Tara Expeditions är en ideell förening med sin bas i Frankrike. Föreningen organiserar expeditioner runt om i världens hav, med syftet att förbättra vår kunskap om effekterna av den globala uppvärmningen på de marina ekosystemen. För tillfället genomför Tara Expeditions en expedition med en skonare till polarcirkeln, där de kommer att åka 25 000 kilometer runt norra Ishavet via den nordöstra och den nordvästra passagen för att samla in data om ekosystemet och den biologiska mångfalden.

» Läs mer om Tara Expeditions