Pandemin har tydligt visat att journalistiken har en ovärderlig roll för att sprida livsviktig information. Samtidigt har pandemin haft en negativ inverkan på pressfrihet världen över. I 98 av 144 länder har pandemin använts som ursäkt för att begränsa pressfriheten.

Pandemin förstärker därmed en redan negativ trend där utrymmet för kvalitativ journalistik minskar på grund av förlorade reklamintäkter som i stället tas upp av sociala medier. Reklamintäkter för traditionell media har enligt Unesco minskat med 50% sedan 2016. Detta framgår av Unescos nya rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development som undersöker data för perioden 2016-2021.

 ”Journalistiken kämpade i uppförsbacke redan innan pandemin. Det ökade nyhetsflödet på och konkurrensen från sociala medier har gjort det allt svårare att finansiera kvalitetsjournalistik, samtidigt som allt fler regimer inskränker mediernas oberoende. Sammantaget tecknar rapporten en ganska dyster bild för journalistiken. Att värna den oberoende journalistiken är en angelägenhet som rör oss alla,” säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

De senaste fem åren har det blivit dubbelt så vanligt att en stat har krävt att information ska tas bort från en internet-plattform. 2019 innebar dessutom en ny toppnotering vad gäller tillfällen då en stat stängt ned internet, mobila nätverk eller sociala medier för en betydande del av sitt territorium. Detta skedde då vid 219 tillfällen.

Unescos rapport konstaterar också att den övergripande trenden vad gäller journalisters säkerhet är negativ. Antalet journalistmord minskade visserligen något, jämfört med de höga nivåerna under den föregående femårsperioden, men samtidigt var hela 274 journalister fängslade under 2020. Detta är den högsta siffran någonsin. Försök till att tysta journalister, både från myndigheter och privatpersoner, ökade också under perioden. Sju av tio kvinnliga journalister uppgav dessutom att de varit utsatta för hat och hot online på grund av sitt arbete.

Rapporten finansieras genom Unescos Multi-Donor Programme. Sverige är den största givaren till programmet.

Läs hela rapporten här.