De stora utmaningar som finns för skapandet av ett pressråd i Makedonien var temat då representanter från landets olika mediaorganisationer möttes vid ett rundabordssamtal i Skopje. Mötet, som ägde rum den 6 juni, var organiserat av Makedoniens Medieinstitut med stöd från Unesco och South East European Network for Professionalization of the Media (SEENPM).

Peter Saracini, programansvarig för Makedoniens Medieinstitut, konstaterade att ”the professional standards of journalists need to be further strengthened in the country, following the digital transformation of media and the lack of proper education or training among media professionals at all levels”. Enligt många nationella mediaexperter har den ökade digitaliseringen av samhället skapat behov av en högre nivå av professionalism inom media.

Det var i denna kontext som the Association of Journalists of Macedonia under 2010 grundade ett råd för etiska riktlinjer inom media. Rådet har under 2012 varit aktivt och har gett konsultationer till både tidningsägare och medlemmar om vikten av självreglering.

Förutom självreglering diskuterades vid rundabordssamtalet också utbredningen av hets mot folkgrupp på den digitala arenan, och hur detta kan motarbetas genom trovärdighetsmekanismer inom media.