Denna vecka pågår den globala medie- och informationskunnighetsveckan.

I ett uttalande inför MIK-veckan pekar Unescos generaldirektör Audrey Azoulay på hur viktiga de digitala nätverken har blivit för att uttrycka sig, protestera och interagera och att Unesco därför kommer att ta fram riktlinjer för hur sociala medier bör regleras.

Sociala medier, en del av livet
År 2023 uppskattar man att 60% av världens befolkning har förmedlat information, tagit del av information, ställt frågor eller liknande på sociala plattformar.

Samtidigt som den digitala revolutionen har möjliggjort ett utbyte av idéer, demokratiska ideal och en mångfald av kulturella uttryck, så har den också medfört allvarliga utmaningar för världens demokratier, menar Audrey Azoulay. Desinformation, hat och hot sprids på sociala medier och när internationella konflikter uppstår, ökar dessa utmaningar.

Oumbärlig kunskap
Medie- och informationskunnighet har blivit oumbärligt. Därför arbetar Unesco inom sitt mandat med att bistå människor att utveckla kritiskt tänkande och förstå hur man korsrefererar källor, liksom att hjälpa användare av sociala medier att stå emot fällor och konspirationsteorier.

Riktlinjer
För att uppnå detta kommer Unesco inom kort att publicera riktlinjer för hur sociala medier kan regleras bättre och hur användare kan utbildas i att förstå hur källkritik fungerar.

Unesco satsar även på att utbilda lärare och elever. I Karibien har Unesco utbildad 5,500 lärare inom MIK de senaste två åren.

Konceptdokument.

Årets MIK-konferens hålls just nu i Jordanien. Ta del av konceptdokumentet.


Läs hela Audrey Azoulays uttalande: Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of Global Media and Information Literacy Week, 24-31 October 2023 – UNESCO Digital Library

Läs mer om Unescos arbete här: Global Media and Information Literacy Week 2023 | UNESCO

Sverige
För dig som vill lära dig mer om MIK arrangeras ett spännande kunskapsseminarium torsdag den 26/10 av Västra Götalandsregionen 26/10 Kunskapsseminarium om MIK – Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

I Sverige finns ett nationellt MIK-nätverk som består av 25 myndigheter och nationella organisationer. Läs mer här: Global kampanjvecka för medie- och informationskunnighet – Statens medieråd (statensmedierad.se)

 #GlobalMILWeek