dg_agreement_3_agencies_688pxc

Unesco, UN Women och UNFPA (United Nations Population Fund) har gått samman i ett gemensamt program för att stärka unga flickor och unga kvinnors rätt till utbildning.

Avtalet tecknades av Unescos generaldirektör som samtidigt påpekade att ”För att kunna föra arbetet med Agenda 2030 framåt, och för att överkomma de hinder som står i vägen för att unga flickor och kvinnor når sin fulla potential så måste vi arbeta i synergi. Detta partnerskap är en modell som sammanför våra respektive styrkor för att bryta den onda cirkeln av utanförskap och utsatthet, för att se till att flickor gynnas av en hel cykel av utbildning av hög kvalitét, i linje med löftet om utvecklingsmål nummer 4.”.

Det gemensamma programmet innefattar fyra komponenter:
1. Förbättring av kvalité och relevans inom utbildning
2. Ökad synergi mellan hälso- och utbildningssektorerna
3. Skapandet av en tillåtande miljö
4. Byggandet av en data/faktabas

 

Läs mer här!